A-kullen född 2014-07-16   e: Apart von Knabstrupperhof  u:  Freak Le Chics Azurill
amn Kön HD/ED Mental Titlar Övrigt
Aranya T B/UA KMS, Finskt MT Fi UCH FI UCH, exp
Astra T B/UA KMS, MT 441 p   Cert på utställning, BHP
Arwen T A/UA KMS   Lk 1, avlivad -20
Aria T B/UA KMS   Gk inträdesprov som patrullhund HV, avlivad p.g.a skada
Amira T   X   Cert på utställning, avlivad p.g.a sjukdom
Aa'Qe H   X   Avlivad vid 8 månader p.g.a hjärnhinneinlfammation
Angus H B/UA KMS SE-JV -15 Gk L-test som polisiär sök och patrullhund, SE JV-15, 2 x cert utställning
Ansgar H B/UA KMS   Lägre spår, lk 3, excellent på utställning, avlivad p.g.a olyckshändelse
           
B-kullen född 2015-10-14 e: Austrian High Spirit Agent Aik u: Freak Le Chics Azurill
Namn Kön HD/ED Mental Titlar Övrigt
Bita T B/UA KMS   Appellspår, BH, lk 2 
Beckie T B/UA KMS LD startklass Lägre spår, lk 1, 3 x cert på utställning
Blixtra T B/UA KMS, MT 402 p KORAD, LD startklass, TJH Patrull BH, lk 1, cert ptrh
Bhetsa T B/UA KMS               LD startklass,
LD klass 1
Gk inträdesprov spom patrullhund HV, utställd med excellent, lk 2, gk exteriörbeskrivning
Be Like This  T        
Badja T B/UA KMS   Appellspår, appellsök, BH/VT, lk 1, RL nybörjare, utställd med VG, SM 2017 5:e plats barmark scooter
Bonnie T        
Berk H B/UA KMS   SM guld 2017 kickbike barmark 2017, drgh cert, gdk doftprov nosework
Balder H B/UA      
Bilbo H A/UA KMS, MT 435 p SPH I SPH II SPH III Cert i elitspår, RASMÄSTARE i spår 2019, lk 1, utställd med excellent
           
C-kullen född 2016-08-14 e: Magic v D Berlex-Hoeve u. Caos Royal De Malines
Namn Kön HD/ED Mental Titlar Övrigt
Cora T B/UA KMS IPO 1, IPO 2, IPO 3        LD startklass, IFVH Lägre spår, lk 3, utställd med VG, gk exteriörbesk.
Carma T B/UA KMS. MT 415 p MR 1, MR 2 VM BRONS Mondioring cat 1 2019,  hoppklass 1, MT 415 p, 1:a pris LK 3
C-Upp T B/UA KMS    
Can H A/UA KMS, MT 475 p SE BCH, SÖKH 1, KORAD, RLD N Elitspår, högre sök, BH, lk 2, RL fortsättning 2 kval resultat, utställd med excellent, MT 475 p
Caspar H B/UA KMS, MT 395 p TJH Patrull, SPH I        LD startklass, LD lk 1 Högre spår, lk 2, BIR valp, cert ptrh, gk exteriörbesk.
           
D-kullen född 2017-02-19 e: Geremys´s Mido Of Flying Attacks u: Freak Le Chics Azurill
Namn Kön HD/ED Mental Titlar Övrigt
Darani T A/UA KMS, MT 494 p  SÖKH 1 Fodertik. Lägre spår, lägre sök, lk 1 utställd med cert
Dixie T B/1 KMS   Utställd med V
D'Grim H B/UA KMS   Startklass, STMR
Dark Novak H AB/UA KMS SE JV -17, HE W -18 Exp
D'Ace H CB/UA KMS,  MT 443 p  IGP I Appellspår, BH/VT, lk 1, utställd med excellent
           
E-kullen född 2017-12-19 e: Daneskjold Master u: Caos Royal De Malines
Namn Kön HD/ED Mental Titlar Övrigt
Esther T A/UA KMS   Fodertik. Lk 1, gk exteriörbesk.
E.T H A/UA KMS   Startklass, avlivad
Eragon H A/UA KMS SPH I, SPH II, SÖKH I, SÖKH II, LD startklass, 
LD klass 1
Elitspår, elitsök, lk 2
Enok H A/UA KMS    
Elvis H A/UA      
           
F-kullen född 2019-05-28 e: Berserker von den Kleinen Halunken u: Caos Royal De Malines
Namn Kön HD/ED Mental Titlar Övrigt
Fixa T A/UA  KMS, MT 417 p  LD startklass, KORAD LK 1, BH/VT, MT 417 p, BIR cert, ck, nordic cert
Fagra T B/UA  KMS  TJH Patrull Gk inträdesprov spom patrullhund HV
Filippa K T BC/UA     Exp. BH/VT
Flip'n Fly T A/UA   KMS    
           
G-kullen född 2021-05-11 e: Max Des Soldate Des Kriste Ale u: Cherberos Darani
Namn Kön HD/ED Mental Titlar Övrigt
Goliat H        
Gorm H        
Grizzly H        
G'Isa T        
Glittra T       Fodertik.